آنتالیا – سان اکسپرس

Print Friendly, PDF & Email

تور آنتالیا(ویژه 28و29اسفند و1و5و6فروردین98 )

خدمات تور:

بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی سان اکسپرس ،5 شب و 6 روزاقامت در هتل ، ترانسفر فرودگاهی ، راهنمای فارسی زبان، بیمه مسافرتی

نام هتل موقعیت درجه خدمات ۲ تخته (هر نفر) ۱ تخته (هر نفر) کودک با تخت
BELKON BELEK ⭐⭐⭐⭐ All 6,600,000تومان 8,160,000تومان 5,630,000تومان
LARA HADRIANUS LARA ⭐⭐⭐⭐ All 6,600,000تومان 8,160,000تومان 5,630,000تومان
INNVISTA BELEK ⭐⭐⭐⭐⭐ U.All 7,100,000تومان 9,060,000تومان 5,880,000تومان
CRYSTAL DE LUXE KEMER ⭐⭐⭐⭐⭐ U.All 7,750,000تومان 10,230,000تومان 6,200,000تومان
PALOMA FORSETA KEMER ⭐⭐⭐⭐⭐ U.All 7,900,000تومان 10,500,000تومان 6,190,000تومان
KERVANSARAY LARA LARA ⭐⭐⭐⭐⭐ U.All 7,900,000تومان 10,500,000تومان 6,280,000تومان
SUENO BEACH SIDE SIDE ⭐⭐⭐⭐⭐ U.All 7,900,000تومان 10,500,000تومان 6,280,000تومان
KAYA BELEK BELEK ⭐⭐⭐⭐⭐ U.All 8,050,000تومان 10,770,000تومان 6,290,000تومان
BAIA LARA LARA ⭐⭐⭐⭐⭐ U.All 8,250,000تومان 10,350,000تومان 6,390,000تومان
SPICE HOTEL BELEK ⭐⭐⭐⭐⭐ U.All 8,550,000تومان 11,670,000تومان 6,490,000تومان
IC GREEN PALACE LARA ⭐⭐⭐⭐⭐ U.All 8,650,000تومان 11,850,000تومان 6,490,000تومان
LIMAK LARA LARA ⭐⭐⭐⭐⭐ U.All 8,700,000تومان 12,310,000تومان 6,490,000تومان
SHERWOOD BREEZES RESORT HOTEL LARA ⭐⭐⭐⭐⭐ U.All 8,750,000تومان 12,030,000تومان 6,700,000تومان
SUSESI BELEK ⭐⭐⭐⭐⭐ U.All 9,000,000تومان 12,480,000تومان 6,490,000تومان
RIXOS DOWN TOWN HOTEL LARA ⭐⭐⭐⭐⭐ All 9,150,000تومان 13,590,000تومان 6,900,000تومان
TITANIC BEACH LARA HOTEL LARA ⭐⭐⭐⭐⭐ U.All 9,150,000تومان 12,750,000تومان 6,490,000تومان
GRANADA LUXURY BELEK BELEK ⭐⭐⭐⭐⭐ U.All 9,250,000تومان 11,850,000تومان 6,490,000تومان
CORNELIA DELUXE BELEK ⭐⭐⭐⭐⭐ U.All 9,450,000تومان 13,750,000تومان 6,490,000تومان
DELPHIN BE LARA ⭐⭐⭐⭐⭐ U.All 9,650,000تومان 13,650,000تومان 7,150,000تومان
CORNELIA DIAMOND BELEK ⭐⭐⭐⭐⭐ U.All 10,050,000تومان 14,900,000تومان 6,490,000تومان
RIXOS SUNGATE KEMER ⭐⭐⭐⭐⭐ U.All 10,150,000تومان 15,630,000تومان 7,400,000تومان
TITANIC DELUXE BELEK HOTEL BELEK ⭐⭐⭐⭐⭐ U.All 10,150,000تومان 14,550,000تومان 7,400,000تومان
ROYAL SEGINUS LARA ⭐⭐⭐⭐⭐ U.All 10,200,000تومان 14,640,000تومان 7,430,000تومان
ROYAL HOLIDAY PALACE LARA ⭐⭐⭐⭐⭐ U.All 10,200,000تومان 14,640,000تومان 7,430,000تومان
DELPHIN IMPERIAL LARA LARA ⭐⭐⭐⭐⭐ U.All 10,250,000تومان 14,730,000تومان 7,450,000تومان
SUENO DELUXE BELEK ⭐⭐⭐⭐⭐ U.All 10,650,000تومان 15,450,000تومان 7,650,000تومان
CALIST BELEK ⭐⭐⭐⭐⭐ U.All 10,900,000تومان 15,900,000تومان 7,770,000تومان
ROYAL ADAM EVE BELEK ⭐⭐⭐⭐⭐ U.All 11,400,000تومان 18,180,000تومان 8,030,000تومان
RIXOS PREMIUM BELEK ⭐⭐⭐⭐⭐ U.All 12,000,000تومان 19,410,000تومان 8,330,000تومان
THE LAND OF LEGENDS BELEK ⭐⭐⭐⭐⭐ U.All 12,550,000تومان 20,530,000تومان 8,600,000تومان

تور آنتالیا (ویژه 7و11فروردین 98)

خدمات تور : بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی سان اکسپرس ،5 شب و 6 روزاقامت در هتل ، ترانسفر فرودگاهی ، راهنمای فارسی زبان، بیمه مسافرتی

نام هتل موقعیت درجه خدمات ۲ تخته (هر نفر) ۱ تخته (هر نفر) کودک با تخت
BELKON BELEK ⭐⭐⭐⭐ All 5,600,000تومان 7,290,000تومان 5,130,000تومان
LARA HADRIANUS LARA ⭐⭐⭐⭐ All 5,600,000تومان 7,290,000تومان 5,130,000تومان
INNVISTA BELEK ⭐⭐⭐⭐⭐ U.All 6,100,000تومان 8,190,000تومان 5,380,000تومان
CRYSTAL DE LUXE KEMER ⭐⭐⭐⭐⭐ U.All 6,750,000تومان 9,360,000تومان 5,700,000تومان
PALOMA FORSETA KEMER ⭐⭐⭐⭐⭐ All 6,800,000تومان 9,450,000تومان 5,690,000تومان
KERVANSARAY LARA LARA ⭐⭐⭐⭐⭐ U.All 6,900,000تومان 9,630,000تومان 5,770,000تومان
KAYA BELEK BELEK ⭐⭐⭐⭐⭐ U.All 7,050,000تومان 9,900,000تومان 5,850,000تومان
BAIA LARA LARA ⭐⭐⭐⭐⭐ U.All 7,150,000تومان 10,800,000تومان 5,890,000تومان
SPICE HOTEL BELEK ⭐⭐⭐⭐⭐ U.All 7,550,000تومان 10,800,000تومان 5,990,000تومان
IC GREEN PALACE LARA ⭐⭐⭐⭐⭐ U.All 7,650,000تومان 10,980,000تومان 5,990,000تومان
LIMAK LARA LARA ⭐⭐⭐⭐⭐ U.All 7,700,000تومان 11,440,000تومان 5,990,000تومان
SHERWOOD BREEZES RESORT HOTEL LARA ⭐⭐⭐⭐⭐ U.All 7,750,000تومان 11,160,000تومان 5,990,000تومان
TRENDY LARA ⭐⭐⭐⭐⭐ U.All 7,800,000تومان 11,250,000تومان 6,220,000تومان
RIXOS DOWN TOWN HOTEL LARA ⭐⭐⭐⭐⭐ All 7,800,000تومان 12,010,000تومان 5,990,000تومان
GRANADA LUXURY BELEK BELEK ⭐⭐⭐⭐⭐ U.All 7,850,000تومان 11,340,000تومان 5,990,000تومان
TITANIC BEACH LARA HOTEL LARA ⭐⭐⭐⭐⭐ U.All 8,000,000تومان 11,610,000تومان 5,990,000تومان
SUSESI BELEK ⭐⭐⭐⭐⭐ U.All 8,000,000تومان 11,610,000تومان 5,990,000تومان
RIXOS SUNGATE KEMER ⭐⭐⭐⭐⭐ U.All 8,450,000تومان 13,340,000تومان 5,990,000تومان
CORNELIA DELUXE BELEK ⭐⭐⭐⭐⭐ U.All 8,450,000تومان 12,880,000تومان 6,550,000تومان
TITANIC DELUXE BELEK HOTEL BELEK ⭐⭐⭐⭐⭐ U.All 8,500,000تومان 12,510,000تومان 5,990,000تومان
DELPHIN BE LARA ⭐⭐⭐⭐⭐ U.All 8,600,000تومان 12,690,000تومان 6,590,000تومان
CORNELIA DIAMOND BELEK ⭐⭐⭐⭐⭐ U.All 9,050,000تومان 14,030,000تومان 6,850,000تومان
ROYAL SEGINUS LARA ⭐⭐⭐⭐⭐ U.All 9,200,000تومان 13,770,000تومان 6,920,000تومان
ROYAL HOLIDAY PALACE LARA ⭐⭐⭐⭐⭐ U.All 9,200,000تومان 13,770,000تومان 6,920,000تومان
DELPHIN IMPERIAL LARA LARA ⭐⭐⭐⭐⭐ U.All 9,200,000تومان 13,770,000تومان 6,890,000تومان
CALISTA BELEK ⭐⭐⭐⭐⭐ U.All 9,800,000تومان 14,850,000تومان 7,220,000تومان
SUENO DELUXE BELEK ⭐⭐⭐⭐⭐ U.All 10,150,000تومان 15,480,000تومان 7,400,000تومان
RIXOS PREMIUM BELEK ⭐⭐⭐⭐⭐ U.All 10,350,000تومان 15,840,000تومان 5,990,000تومان
ROYAL ADAM EVE BELEK ⭐⭐⭐⭐⭐ U.All 10,400,000تومان 15,930,000تومان 7,520,000تومان
THE LAND OF LEGENDS BELEK ⭐⭐⭐⭐⭐ U.All 10,850,000تومان 18,230,000تومان 5,990,000تومان

تور آنتالیا (ویژه12و13فروردین 98)

خدمات تور : بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی سان اکسپرس ،5 شب و 6 روزاقامت در هتل ، ترانسفر فرودگاهی ، راهنمای فارسی زبان، بیمه مسافرتی
نام هتل موقعیت درجه خدمات ۲ تخته (هر نفر) ۱ تخته (هر نفر) کودک با تخت
BELKON BELEK ⭐⭐⭐⭐ All 4,550,000تومان 5,660,000تومان 4,080,000تومان
LARA HADRIANUS LARA ⭐⭐⭐⭐ All 4,550,000تومان 5,660,000تومان 4,080,000تومان
INNVISTA BELEK ⭐⭐⭐⭐⭐ U.All 5,050,000تومان 6,560,000تومان 4,330,000تومان
BAIA LARA LARA ⭐⭐⭐⭐⭐ U.All 5,450,000تومان 7,280,000تومان 4,490,000تومان
CRYSTAL DE LUXE KEMER ⭐⭐⭐⭐⭐ U.All 5,700,000تومان 7,730,000تومان 4,650,000تومان
PALOMA FORSETA KEMER ⭐⭐⭐⭐⭐ All 5,800,000تومان 7,910,000تومان 4,700,000تومان
KERVANSARAY LARA LARA ⭐⭐⭐⭐⭐ U.All 5,850,000تومان 8,000,000تومان 4,730,000تومان
KAYA BELEK BELEK ⭐⭐⭐⭐⭐ U.All 6,000,000تومان 8,270,000تومان 4,800,000تومان
GRANADA LUXURY BELEK BELEK ⭐⭐⭐⭐⭐ U.All 6,350,000تومان 8,900,000تومان 4,490,000تومان
SPICE HOTEL BELEK ⭐⭐⭐⭐⭐ U.All 6,500,000تومان 9,170,000تومان 5,050,000تومان
IC GREEN PALAC LARA ⭐⭐⭐⭐⭐ U.All 6,600,000تومان 9,350,000تومان 5,100,000تومان
RIXOS DOWN TOWN HOTEL LARA ⭐⭐⭐⭐⭐ All 6,600,000تومان 10,070,000تومان 5,100,000تومان
LIMAK LARA LARA ⭐⭐⭐⭐⭐ U.All 6,650,000تومان 9,810,000تومان 5,130,000تومان
SHERWOOD BREEZES RESORT HOTEL LARA ⭐⭐⭐⭐⭐ U.All 6,700,000تومان 9,530,000تومان 5,150,000تومان
TRENDY LARA ⭐⭐⭐⭐⭐ U.All 6,750,000تومان 9,620,000تومان 5,180,000تومان
SUSESI BELEK ⭐⭐⭐⭐⭐ U.All 6,850,000تومان 9,800,000تومان 5,230,000تومان
TITANIC BEACH LARA HOTEL LARA ⭐⭐⭐⭐⭐ U.All 6,950,000تومان 9,980,000تومان 5,280,000تومان
RIXOS SUNGATE KEMER ⭐⭐⭐⭐⭐ U.All 7,200,000تومان 10,430,000تومان 5,400,000تومان
CORNELIA DELUXE BELEK ⭐⭐⭐⭐⭐ U.All 7,400,000تومان 11,250,000تومان 5,500,000تومان
DELPHIN BE LARA ⭐⭐⭐⭐⭐ U.All 7,550,000تومان 11,060,000تومان 5,580,000تومان
TITANIC DELUXE BELEK HOTEL BELEK ⭐⭐⭐⭐⭐ U.All 7,850,000تومان 11,600,000تومان 5,730,000تومان
CORNELIA DIAMOND BELEK ⭐⭐⭐⭐⭐ U.All 8,000,000تومان 12,400,000تومان 5,800,000تومان
ROYAL SEGINUS LARA ⭐⭐⭐⭐⭐ U.All 8,150,000تومان 12,140,000تومان 5,880,000تومان
ROYAL HOLIDAY PALACE LARA ⭐⭐⭐⭐⭐ U.All 8,150,000تومان 12,140,000تومان 5,880,000تومان
DELPHIN IMPERIAL LARA LARA ⭐⭐⭐⭐⭐ U.All 8,150,000تومان 12,140,000تومان 5,880,000تومان
SUENO DELUXE BELEK ⭐⭐⭐⭐⭐ U.All 8,350,000تومان 12,500,000تومان 5,980,000تومان
CALIST BELEK ⭐⭐⭐⭐⭐ U.All 8,850,000تومان 13,400,000تومان 6,230,000تومان
RIXOS PREMIUM BELEK ⭐⭐⭐⭐⭐ U.All 9,100,000تومان 13,850,000تومان 6,350,000تومان
ROYAL ADAM EVE BELEK ⭐⭐⭐⭐⭐ U.All 9,350,000تومان 14,300,000تومان 6,480,000تومان
THE LAND OF LEGENDS BELEK ⭐⭐⭐⭐⭐ U.All 9,600,000تومان 16,190,000تومان 6,600,000تومان