قشم

Print Friendly, PDF & Email

تور : 3 شب اصفهان – قشم يکشنبه 97/11/28 چهارشنبه 97/12/01

نام هتل درجه هتل نوع اتاق قیمت(ريال)
آزادي قشم 2 ستاره دو تخته 9,000,000
توس قشم 2 ستاره دو تخته 9,000,000
پرشين گلف(درگهان) 3 ستاره دو تخته 10,200,000
نخل زرين 2 ستاره دو تخته 10,300,000
سان سيتي 3 ستاره سه تخته 10,500,000
مارينا2-(روبرو بازار ستاره) 3 ستاره سه تخته 10,800,000
رويال 3 ستاره سه تخته 11,000,000
آلاله2درگهان قشم 3 ستاره دو تخته 12,200,000
مارينا 1 3 ستاره دوتخته (صبحانه، ناهار) 12,200,000

تور : 4 شب اصفهان – قشم چهارشنبه 97/12/01 يکشنبه 97/12/05

نام هتل درجه هتل نوع اتاق قیمت(ريال)
توس قشم 2 ستاره سه تخته 9,800,000
آزادي قشم 2 ستاره دو تخته 11,200,000
نخل زرين 2 ستاره دو تخته 11,300,000
پرشين گلف(درگهان) 3 ستاره دو تخته 11,400,000
سماء 1 3 ستاره دو تخته 12,600,000
مارينا 1 3 ستاره سه تخته (صبحانه ، ناهار) 13,000,000
مارينا2-(روبرو بازار ستاره) 3 ستاره سه تخته 13,400,000
رويال قشم 3 ستاره دو تخته 13,750,000
آلاله2درگهان قشم 3 ستاره دو تخته 13,800,000
آرتا قشم 4 ستاره دوتخته با سرويس اضافه (سه تخته) 13,900,000
رويال 3 ستاره دوتخته 13,900,000
پرشين گلف درگهان قشم 3 ستاره دو تخته 14,550,000
رخسار قشم 3 ستاره سه تخته 15,200,000