قشم

Print Friendly, PDF & Email

تور : 3 شب اصفهان – قشم يکشنبه 98/02/01 چهارشنبه 98/02/04

نام هتلدرجه هتلنوع اتاققیمت(ريال)
توس قشم2 ستارهدو تخته6,500,000
نخل زرين2 ستارهدو تخته6,700,000
رويال3 ستارهدوتخته7,900,000
مارينا2-(روبرو بازار ستاره)3 ستارهدو تخته7,900,000
آلاله2درگهان قشم3 ستارهدو تخته8,500,000
پرشين گلف(درگهان)3 ستارهدو تخته8,500,000
آرتا قشم4 ستارهدو تخته9,900,000