کیش

Print Friendly, PDF & Email

تور : 3 شب اصفهان – کيش جمعه 98/01/30 دوشنبه 98/02/02

نام هتل

درجه هتل

نوع اتاق

قیمت(ريال)

ویلای سيمرغ

3 ستاره

دوتخته

8,900,000

پانيذ

2 ستاره

سه تخته

9,000,000

سانرايز

3 ستاره

دوتخته

9,400,000

آرامش

3 ستاره

دوتخته

9,900,000

آبادگران

2 ستاره

سوئيت(دو تخته)

11,500,000

ارم بزرگ کيش

4 ستاره

دو تخته جزيره

11,500,000

جام جم

3 ستاره

دو تخته

11,500,000

پارميس( صبحانه / ناهار )

5 ستاره

دو تخته رو به جزيره

16,500,000

تور : 4 شب اصفهان – کيش جمعه 98/01/30 سه شنبه 98/02/03

نام هتل

درجه هتل

نوع اتاق

قیمت (ريال)

پانيذ

2 ستاره

سه تخته

9,500,000

ارم بزرگ کيش

4 ستاره

دو تخته جزيره

13,000,000

آبادگران

2 ستاره

سوئيت(دو تخته)

13,500,000

جام جم

3 ستاره

دو تخته

13,500,000

تور : 3 شب اصفهان – کيش شنبه 98/01/31 سه شنبه 98/02/03

نام هتل

درجه هتل

نوع اتاق

قیمت(ريال)

ویلای سيمرغ

3 ستاره

دوتخته

7,900,000

پانيذ

2 ستاره

سه تخته

8,000,000

سارا

4 ستاره

دو تخته

8,700,000

سانرايز

3 ستاره

دوتخته

8,800,000

آرامش

3 ستاره

دوتخته

9,400,000

آبادگران

2 ستاره

سوئيت(دو تخته)

10,500,000

ارم بزرگ کيش

4 ستاره

دو تخته جزيره

10,500,000

جام جم

3 ستاره

دو تخته

10,500,000

لوتوس

3 ستاره

دو تخته

11,500,000

جام جم

3 ستاره

دو تخته

11,800,000

قائم(فاز دو)

3 ستاره

دو تخته

11,900,000

فلامينگو(ويلايي)

4 ستاره

دو تخته

14,800,000

ايران

5 ستاره

دو تخته

15,900,000

شايان

5 ستاره

دو تخته جزيره

18,900,000

دريايي ترنج

5 ستاره

دو تخته ترنج

35,000,000

تور : 4 شب اصفهان – کيش شنبه 98/01/31 چهارشنبه 98/02/04

نام هتل

درجه هتل

نوع اتاق

قیمت(ريال)

پانيذ

2 ستاره

سه تخته

8,500,000

ویلای سيمرغ

3 ستاره

دوتخته

9,400,000

سانرايز

3 ستاره

دوتخته

10,300,000

آرامش

3 ستاره

دوتخته

10,900,000

ارم بزرگ کيش

4 ستاره

دو تخته جزيره

12,000,000

آبادگران

2 ستاره

سوئيت(دو تخته)

12,500,000

جام جم

3 ستاره

دو تخته

12,500,000