استانبول – اطلس جت

Print Friendly, PDF & Email

توراستانبول2 شب

مدت اقامت : 2 شب و 3 روز
بیمه مسافرتی : بیمه مسافرتی تا سقف 10.000 یورو  /راهنمای تور :دارد

ترانسفر فرودگاهی :دارد

گشت شهری :دارد ( مراکز بزرگ خرید ،مراکز مهم دیدنی و تاریخی استانبول ،یک وعده ناهار رایگان )

سیم کارت : ندارد   /  ترانسفر از فرودگاه به هتل : دارد   /  ترانسفر از هتل به فرودگاه : دارد

cip فرودگاه امام خمینی : در صورت درخواست CIP مبلغ 490.000 به مبالغ زیر اضافه گردد
تاریخ اولین ورود مسافر 10 تیر ماه و تاریخ اخرین خروج مسافر 10 مرداد ماه میباشد
اطلس گلوبال
ساعت پرواز : ساعت رفت : 06:20 ساعت برگشت : 22:20
روزهای پرواز : از : 1398/04/09 تا : 1398/05/10 يك‌شنبه ها ، دوشنبه ها ، سه‌شنبه ها ، چهار‌شنبه ها ، پنج‌شنبه ها ، جمعه ها ، شنبه ها
ماهان ایر
ساعت پرواز : ساعت رفت : 06:50-09:00-17:15 ساعت برگشت : 11:15-12:15-20:30
روزهای پرواز : از : 1398/04/09 تا : 1398/05/10 يك‌شنبه ها ، دوشنبه ها ، سه‌شنبه ها ، چهار‌شنبه ها ، پنج‌شنبه ها ، جمعه ها ، شنبه ها
ترکیش ایرلاینز
ساعت پرواز : ساعت رفت : 03:10-05:30-04:10-15:20-07:35 ساعت برگشت : 20:20-21:00-23:55-19:10-01:25-09:50
روزهای پرواز : از : 1398/04/09 تا : 1398/05/10 يك‌شنبه ها ، دوشنبه ها ، سه‌شنبه ها ، چهار‌شنبه ها ، پنج‌شنبه ها ، جمعه ها ، شنبه ها
پگاسوز ایرلاینز
ساعت پرواز : ساعت رفت : 04:40 ساعت برگشت : 23:10
روزهای پرواز : از : 1398/04/09 تا : 1398/05/10 يك‌شنبه ها ، دوشنبه ها ، سه‌شنبه ها ، چهار‌شنبه ها ، پنج‌شنبه ها ، جمعه ها ، شنبه ها
ایران ایر
ساعت پرواز : ساعت رفت : 06:45-22:00 ساعت برگشت : 02:00-09:40
روزهای پرواز :

نام هتلدرجه/ خدمات
۲ تخته (هر نفر) ۱ تختهکودک اول
2 تا 12 سال
توضیحات
Reydel HotelB.B

⭐⭐⭐

۲,۸۶۵,۰۰۰۳,۲۶۲,۰۰۰۲,۲۶۷,۰۰۰
شب اضافه :   ۲۰۵,۰۰۰۳۹۷,۰۰۰۱۴۱,۰۰۰
Abisso HotelB.B

⭐⭐⭐

۲,۹۴۲,۰۰۰۳,۴۱۶,۰۰۰۲,۳۱۸,۰۰۰(STD ROOM ( AKSARAY
شب اضافه :   ۲۴۴,۰۰۰۴۷۴,۰۰۰۱۵۴,۰۰۰
Taksim Trust HotelB.B

۳,۰۱۹,۰۰۰۳,۵۸۲,۰۰۰۲,۳۱۸,۰۰۰STD ROOM (TAKSIM)
شب اضافه :   ۲۸۲,۰۰۰۵۵۱,۰۰۰۱۵۴,۰۰۰
Hotel Herton NisantasiB.B

⭐⭐⭐

۳,۰۱۹,۰۰۰۳,۵۸۲,۰۰۰۲,۳۱۸,۰۰۰(STD ROOM(NISANTASI
شب اضافه :   ۲۶۹,۰۰۰۵۲۵,۰۰۰۱۹۳,۰۰۰
Tulip City HotelB.B

⭐⭐⭐⭐

۳,۲۳۶,۰۰۰۴,۰۰۴,۰۰۰۲,۴۹۸,۰۰۰STD ROOM (TAKSIM)
شب اضافه :   ۳۸۵,۰۰۰۷۶۹,۰۰۰۲۵۷,۰۰۰
Pera Rose HotelB.B

⭐⭐⭐⭐

۳,۲۳۶,۰۰۰۴,۰۰۴,۰۰۰۲,۴۹۸,۰۰۰STD ROOM (TAKSIM)
شب اضافه :   ۳۸۵,۰۰۰۷۶۹,۰۰۰۲۵۷,۰۰۰
White Monarch HotelB.B

⭐⭐⭐⭐

۳,۲۶۲,۰۰۰۴,۰۵۶,۰۰۰۲,۴۷۲,۰۰۰(STD ROOM (SISLI
شب اضافه :   ۳۹۷,۰۰۰۷۹۴,۰۰۰۲۴۴,۰۰۰
Pera Tulip HotelB.B

⭐⭐⭐⭐

۳,۳۱۳,۰۰۰۴,۱۵۸,۰۰۰۲,۵۲۳,۰۰۰STD ROOM (TAKSIM)
شب اضافه :   ۴۲۳,۰۰۰۸۴۵,۰۰۰۲۶۹,۰۰۰
Kervansaray HotelB.B

⭐⭐⭐⭐

۳,۳۵۲,۰۰۰۴,۲۳۵,۰۰۰۲,۵۷۴,۰۰۰(STD ROOM (TAKSIM
شب اضافه :   ۴۳۶,۰۰۰۸۸۴,۰۰۰۲۹۵,۰۰۰
Icon Hotel IstanbulB.B

⭐⭐⭐⭐

۳,۳۶۴,۰۰۰۴,۲۶۰,۰۰۰۲,۵۲۳,۰۰۰(STD ROOM ( DOLAPDARE
شب اضافه :   ۴۴۹,۰۰۰۸۹۷,۰۰۰۲۶۹,۰۰۰
Grand Hotel HalicB.B

⭐⭐⭐⭐

۳,۳۹۰,۰۰۰۴,۲۳۵,۰۰۰۲,۵۲۳,۰۰۰STD ROOM (TAKSIM)
شب اضافه :   ۴۶۱,۰۰۰۸۸۴,۰۰۰۲۶۹,۰۰۰
Istanbul Dora HotelB.B

⭐⭐⭐⭐

۳,۴۱۶,۰۰۰۴,۳۶۳,۰۰۰۲,۵۲۳,۰۰۰
شب اضافه :   ۴۷۴,۰۰۰۹۴۸,۰۰۰۲۶۹,۰۰۰
Nova Plaza Park HotelB.B

⭐⭐⭐⭐

۳,۴۴۱,۰۰۰۴,۴۱۴,۰۰۰۲,۹۷۱,۰۰۰STD ROOM (TAKSIM)
شب اضافه :   ۴۸۷,۰۰۰۹۷۳,۰۰۰۲۹۵,۰۰۰
Taxim Express HotelB.B

⭐⭐⭐⭐

۳,۵۳۱,۰۰۰۴,۱۵۸,۰۰۰۲,۵۲۳,۰۰۰STD ROOM (TAKSIM) CHEK OUTE 05 JULY
شب اضافه :   ۵۲۵,۰۰۰۱,۰۵۰,۰۰۰۲۶۹,۰۰۰
Taksim Line HotelB.B

⭐⭐⭐⭐

۳,۵۵۶,۰۰۰۴,۶۵۷,۰۰۰۲,۶۱۳,۰۰۰STD ROOM (TAKSIM )
شب اضافه :   ۵۵۱,۰۰۰۱,۰۸۹,۰۰۰۳۰۸,۰۰۰
Nova Plaza Taksim SquareB.B

⭐⭐⭐⭐

۳,۵۵۶,۰۰۰۴,۶۵۷,۰۰۰۳,۰۸۶,۰۰۰STD ROOM (TAKSIM)
شب اضافه :   ۵۶۴,۰۰۰۱,۰۸۹,۰۰۰۵۶۴,۰۰۰
Berjer HotelB.B

⭐⭐⭐⭐

۳,۵۵۶,۰۰۰۴,۶۵۷,۰۰۰۲,۶۱۳,۰۰۰STD ROOM (DOLAPDARE)
شب اضافه :   ۵۵۱,۰۰۰۱,۰۸۹,۰۰۰۳۰۸,۰۰۰
Dedeman Hotel Istanbul B.B

⭐⭐⭐⭐⭐

۳,۵۸۲,۰۰۰۴,۶۳۲,۰۰۰۲,۶۳۸,۰۰۰STD ROOM (SISLI )
شب اضافه :   ۵۵۱,۰۰۰۱,۰۸۹,۰۰۰۳۰۸,۰۰۰
Nova Plaza Boutique & SpaB.B

⭐⭐⭐⭐

۳,۶۲۰,۰۰۰۴,۷۰۸,۰۰۰۳,۱۵۰,۰۰۰STD ROOM (TAKSIM )
شب اضافه :   ۵۷۷,۰۰۰۱,۱۲۷,۰۰۰۵۷۷,۰۰۰
Surmeli Istanbul B.B

⭐⭐⭐⭐⭐

۳,۷۱۰,۰۰۰۴,۹۵۲,۰۰۰۲,۶۳۸,۰۰۰STD ROOM (SISLI )
شب اضافه :   ۶۱۵,۰۰۰۱,۲۴۲,۰۰۰۳۲۱,۰۰۰
Konak HotelB.B

⭐⭐⭐⭐

۳,۸۳۸,۰۰۰۵,۱۹۵,۰۰۰۲,۷۵۴,۰۰۰
شب اضافه :   ۶۷۹,۰۰۰۱,۳۷۰,۰۰۰۳۸۵,۰۰۰
Grand Oztanik HotelB.B

⭐⭐⭐⭐

۳,۸۶۴,۰۰۰۵,۲۵۹,۰۰۰۲,۷۵۴,۰۰۰STD ROOM (TAKSIM )
شب اضافه :   ۶۹۲,۰۰۰۱,۳۹۶,۰۰۰۳۸۵,۰۰۰
Avantgarde Taksim HotelB.B

⭐⭐⭐⭐

۳,۸۶۴,۰۰۰۵,۲۵۹,۰۰۰۲,۷۵۴,۰۰۰STD ROOM (TAKSIM )
شب اضافه :   ۶۹۲,۰۰۰۱,۳۹۶,۰۰۰۳۸۵,۰۰۰
Naz City Hotel Taksim B.B

⭐⭐⭐⭐⭐

۴,۰۱۷,۰۰۰۵,۵۶۶,۰۰۰۲,۷۹۲,۰۰۰STD ROOM (TAKSIM )
شب اضافه :   ۷۶۹,۰۰۰۱,۵۴۹,۰۰۰۳۹۷,۰۰۰
Grand Cevahir Hotel and Convention Center B.B

⭐⭐⭐⭐⭐

۴,۰۳۰,۰۰۰۵,۲۹۷,۰۰۰۲,۷۹۲,۰۰۰STD ROOM (SISLI)
شب اضافه :   ۷۸۱,۰۰۰۱,۴۰۹,۰۰۰۳۹۷,۰۰۰
Golden Age HotelB.B

⭐⭐⭐⭐

۴,۰۴۳,۰۰۰۵,۶۳۰,۰۰۰۲,۹۰۷,۰۰۰STD ROOM (TAKSIM )
شب اضافه :   ۷۹۴,۰۰۰۱,۵۷۵,۰۰۰۳۷۲,۰۰۰
Nippon HotelB.B

⭐⭐⭐⭐

۴,۰۴۳,۰۰۰۵,۶۳۰,۰۰۰۲,۹۰۷,۰۰۰STD ROOM (TAKSIM )
شب اضافه :   ۷۹۴,۰۰۰۱,۵۷۵,۰۰۰۳۷۲,۰۰۰
The Central PalaceB.B

⭐⭐⭐⭐

۴,۰۴۳,۰۰۰۵,۶۳۰,۰۰۰۲,۹۰۷,۰۰۰STD ROOM (TAKSIM )
شب اضافه :   ۷۹۴,۰۰۰۱,۵۷۵,۰۰۰۴۶۱,۰۰۰
Titanic City HotelB.B

⭐⭐⭐⭐

۴,۱۰۷,۰۰۰۵,۷۴۵,۰۰۰۲,۸۱۸,۰۰۰STD ROOM (TAKSIM)
شب اضافه :   ۸۲۰,۰۰۰۱,۶۳۹,۰۰۰۴۱۰,۰۰۰
LaresPark Hotel

⭐⭐⭐⭐

۴,۳۲۴,۰۰۰۵,۸۶۰,۰۰۰۲,۷۵۴,۰۰۰STD ROOM (TAKSIM)
شب اضافه :   ۹۲۲,۰۰۰۱,۷۰۳,۰۰۰۳۸۵,۰۰۰
Elite World Istanbul B.B

⭐⭐⭐⭐⭐

۴,۵۰۴,۰۰۰۶,۱۶۸,۰۰۰۲,۹۰۷,۰۰۰STD ROOM (TAKISM ) CHEK OUT 10 JULAY
شب اضافه :   ۱,۰۱۲,۰۰۰۱,۸۵۷,۰۰۰۴۶۱,۰۰۰
Radisson Blu Hotel, Istanbul Sisli B.B

⭐⭐⭐⭐⭐

۴,۵۶۸,۰۰۰۶,۶۵۴,۰۰۰۳,۲۱۴,۰۰۰STD ROOM (SISLI)
شب اضافه :   ۱,۰۵۰,۰۰۰۲,۰۸۷,۰۰۰۶۰۲,۰۰۰
Point Hotel Taksim B.B

⭐⭐⭐⭐⭐

۴,۵۹۳,۰۰۰۶,۷۱۸,۰۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰(STD ROOM (TAKSIM
شب اضافه :   ۱,۰۶۳,۰۰۰۲,۱۲۵,۰۰۰۵۲۵,۰۰۰
Hilton Istanbul Bomonti Hotel & Conference Center B.B

⭐⭐⭐⭐⭐

۴,۶۵۷,۰۰۰۶,۷۱۸,۰۰۰۳,۰۶۱,۰۰۰STD ROOM (SISLI )
شب اضافه :   ۱,۰۸۹,۰۰۰۲,۱۲۵,۰۰۰۵۲۵,۰۰۰